Profil společnosti

Naše společnost AŠSKÉ LESY s.r.o. vvznikla v roce 2008 rozhodnutím Zastupitelstva města Aše. Vzniká jako stoprocentně vlastněná společnost městem Aš za účelem zajištění správného a citlivého lesnického hospodaření na Lesním hospodářském celku města Aš. Dále vzniká úkol obnovení provozu Lyžařského areálu na vrchu Heinberg. Společnost je budována jmenovaným jednatelem Ing. Jiřím Červenkou, jak se říká, na zelené louce. Z prvního sídla jsme se přestěhovali do obce Doubrava u Aše do bývalé školy v přírodě. Tuto budovu jsme v rámci možností zrekonstruovali a uvedli do provozu jako ubytovnu, školu v přírodě, tábor pro děti a školicí středisko. Součástí je kuchyně, kde je možné zajistit plnou penzi pro ubytované a účastníky akcí.


Ve společnosti jsou zaměstnáni dva lesní správci, řidič, opravář a pomocný dělník. Těmito silami a spolu se smluvními partnery zajišťujeme pro město Aš a město Hranice jak těžební, tak pěstební činnost. Dále zajišťujeme rozvoz a přípravu palivového dřeva. Naší snahou je v souladu s dobrými lesnickými mravy a ve prospěch přírody hospodařit. Víme, že musíme naplnit jak hospodářskou, tak volnočasovou funkci lesa.


Společnost se snaží spolupracovat jak s občany okolních obcí, tak se všemi institucemi a školami pro rozvoj Ašského výběžku. Velmi dobrá je spolupráce se Sdružením ašských lyžařů, kteří provozují celý areál, do kterého město Aš již vložilo milionové investice. Také dobrá tradiční spolupráce funguje s Mysliveckými sdruženími, školami a turisty.Ceník dříví